VLASTA - Život v pohybu

28. března 2016

 

Vyšel o nás krásný a docela dlouhý článek v časopise VLASTA :)
Ačkoliv nejdeme v ničích stopách, spojení s legendární dvojicí Zikmunda & Hanzelky nám lichotí.
Snad možná i proto, že nám kapotu a deník podepsal v den startu právě sám pan Miroslav Zikmund.

Zkrátka byli jsme vyzpovídáni, jak se sluší a patří! ;o)